DESPRE NOI

Editura Dacica a luat ființă în anul 2006, din dorința de a acoperi un domeniu mai slab reprezentat în peisajul editorial, acela al publicațiilor dedicate epocii dacice, fără a exclude și alte aspecte ale antichității spațiului geografic locuit odinioară de geți și daci. Cărțile noastre sunt grupate pe colecții dedicate istoriei, arheologiei și lingvisticii și includ atât reeditări ale unor lucrări importante, cât și contribuții recente. În plus, în colecțiile noastre se pot găsi reproduceri după hărți și gravuri vechi, precum și după obiecte antice legate de istoria dacilor.

Date de identificare:
DACICA PUBLISHING HOUSE s.r.l
RO18807993
J20/1088/2013
Sediul social: com. Boșorod, sat Alun, nr. 1, jud. Hunedoara, ROMANIA.

Email: contact@dacica.ro
Tel. 0757-322422, 0354-086162

ABOUT US

Dacica Publishing House was founded in 2006 with the intent to cover a poorly represented area on the editorial market, that of the books dedicated to the Dacian age, without excluding other aspects of the ancient geographical area inhabited by Dacians. Our books are ranged into collections dedicated to the history, archaeology and linguistics and include both reprints of important works and recent contributions. In addition, our collections contain reproductions of maps, old prints and antique related to Dacian history.

Identification data:
DACICA PUBLISHING HOUSE s.r.l
RO18807993
J20/1088/2013
Registered office: com. Boșorod, sat Alun, no. 1, Hunedoara County, ROMANIA.

Email: contact@dacica.ro
Tel. 0757-322422, 0354-086162